Hur många sexpartners har svenskar?

Hur många människor ligger en person med i genomsnitt under sin livstid? Det är en fråga som både är intressant och svår att svara på. Det har ändå genomförts mängder av undersökningar som syftar till att svara på just den frågan. Hur många människor ligger den genomsnittlige svensken med? Det är någonting vi kommer gå in på i den här artikeln, och vi kommer dessutom diskutera hur det genomsnittliga antalet sexpartners förändrats över tid. 

Sexlivet för svenskar

Hur ligger det då egentligen till med antalet sexpartners för den svenska befolkningen? Inizio gjorde en undersökning 2018 och i den framgick det att en genomsnittlig svensk har haft 15,3 sexpatners. Den siffran kom Inizio fram till utifrån intervjuer med 3476 olika personer. De personer som blev intervjuade var alla över 16 år och man försökte få ett så brett underlag som möjligt. 

Skillnader mellan kvinnor och män

Det finns skillnader kring antalet sexpartners utifrån kön. Aftonbladet gjorde en undersökning för ett par år sedan och den visade att kvinnor hade haft 11,7 olika partners, medan männens siffra var 14,7 i medeltal. Som alltid behöver man ju tänka på att det här är ett genomsnitt och att dylika undersökningar inte tar hänsyn till sexuell läggning eller ålder. 

Vad påverkar antalet sexpartners? 

Det finns flera faktorer som påverkar hur många sexpartners en individ har under sin livstid. På samma sätt som det är normalt att en person som lever som singel och utforskar sitt liv när hen är ung vuxen kan ha 200 sexpartners så är det också lika vanligt att en person som lever i förhållanden, antingen ett eller flera, har färre än 10 sexpartners. Det är alltså viktigt att komma ihåg att det inte finns någonting som är bättre eller sämre. Vad som kan räknas som normalt varierar utifrån livssituation. 

Det finns många saker som kan ha en inverkan på hur många personer det blir som man kommer ligga med under sin livstid. Till dessa hör bland annat religion, kultur och vilken attityd ens omgivning har till sex. 

Vilken är synen på antalet sexpartners en partner haft?

På samma sätt som man tagit reda på hur många personer en människa haft sex med i genomsnitt har man också undersökt vilket antal tidigare partners andra tycker är okej. Det visade sig att både män och kvinnor anser att runt tio personer är helt rimligt. Har en person haft sex med färre personer än så finns en risk för att den ses som oerfaren, men om någon har legat med fler kan de istället ses som för lössläppta. 

Det verkar även som att både män och kvinnor tycker likadant i frågan om tidigare sexpartners. Majoriteten önskar att deras partner inte ska ha legat med fler än 20 personer. Det här är något som forskare menar har att göra med att synen på sex har förändrats. Hade man gjort samma undersökning för 50 år sedan hade svaren med största sannolikhet varit annorlunda. Då önskade man hellre att ens partner inte skulle ha haft andra sexpartners. Kort och gott kan man säga att vi har blivit mer liberala och fria i vår relation till sex.

Svenskar jämfört med andra

Vi i Sverige ligger något högre jämfört med andra länder om man ser till antalet personer den genomsnittliga individen har sex med under sin livstid. Det globala genomsnittet ligger på dryga 9 personer, men vi i Sverige har alltså något högre genomsnitt än så. Värt att nämna i det här fallet är att det ändå finns intressanta skillnader. Vi i Norden verkar ligga mer än andra, men jämför man exempelvis Sverige med Norge så är norrmän de som har allra.

Synen på sex och relationer

Att andelen sexpartners är högre idag än den varit tidigare beror på flera saker. En av de saker som forskare har kunnat se varit bidragande är bland annat preventivmedel. Under 1960-talet introducerades både spiral och p-piller, och samtidigt spred det sig en rörelse över landet som sa att kärlek och sex inte nödvändigtvis behöver vara samma sak. Det har varit en sak som påverkat hur människors sexliv ser ut i dag. 

Gisela Helmius är sociolog vid Uppsala Universitet och är en av de forskare som gjort studier på området. Hon menar att en människa tar till sig sådana beteenden de har lärt sig som unga. När de som var unga på 70-talet lärde sig att sex inte måste vara samma sak som en långvarig kärlek är det någonting de tagit med sig och fört vidare till andra. Därmed blev det också mer etablerat att det är fullständigt acceptabelt att ha sex för njutningens skull, inte endast med en partner man tänker ha resten av livet. 

Från att man tidigare såg sex som ett sätt att föröka sig började den i och med de här generationerna istället knytas mer och mer samman med njutning. Det är verkligen ingenting som människor i Sverige verkar gnälla över i dag. De svenskar som har en kärleksrelation med sin allra senaste sexpartner minskar, och den andelen har minskat de senaste decennierna. 

Sammanfattning – antalet sexpartners för svenskar

Om vi ska göra en sammanfattning av den data som blivit insamlad så säger den att:

Annonsering

Datingportalen.se är en webbportal som jämför och recenserar olika dejtingsajter.

Som med alla andra företaganden är det nödvändigt att täcka kostnaderna för att driva sajten, samt att gå med vinst. Därför får vi en hänvisningshonorar när vi hänvisar personer från vår sajt till en dejtingsajt, om personen registrerar sig och/eller köper en prenumeration.